Fænomenologi

Fænomenologi - HusserlLæren om det, der viser sig

Ved systematisk at granske bevidsthedens bidrag til formgivningen af erfaringen, forsøgte Edmund Husserl at undersøge verdens fænomener i et førstepersons-perspektiv, uden om alverdens abstraktion og teori. Derfor blev fænomenologiens slagord ”til sagerne selv”. Livet igennem overvejede og genovervejede Husserl, hvordan fænomenologien gav radikalt nye betydninger for andre filosofiske områder, og i denne tekst, der nu foreligger i dansk oversættelse, fremstiller han på pædagogisk vis fænomenologien og dens bidrag til psykologien.

Teksten hedder simpelthen Fænomenologi, fordi den er skrevet til Encyclopedia Britannica, så enhver skulle kunne slå ”fænomenologi” op og læse den. Den er Husserls vigtigste forsøg på at formulere sin filosofi for en bred læserskare. Derfor er den et tætpakket og gennemarbejdet udtryk for hele Husserls filosofi, hans væsentligste begreber og den kritik, han rettede mod naturvidenskaben og den empiriske psykologi.

Fænomenologi er en oplagt introduktion til Husserls transcendentale fænomenologi, bevidstheden, intentionaliteten og livsverdenen. Den rummer både de problemer, fænomenologien skal løse, løsningerne, sådan som Husserl bedst kunne formulere dem, og de bredere konsekvenser for filosofien. Den markerer samtidig bruddet med eleven Martin Heidegger, der deltog i udarbejdelsen af teksten, indtil begge måtte sande, at de ikke længere kunne enes om, hvad fænomenologi vil sige.

Fænomenologi er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med en væsentlig virkningshistorie. Anders Dræby har skrevet introduktionen til teksten, der gør den relevant for studerende såvel som andre læsere med interesse for fænomenologi, psykologi og filosofi.


Køb Fænomenologi af Edmund Husserl

Pris 180 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Edmund Husserl

Edmund Husserl

Om forfatteren
Edmund Husserl (1859-1938) var en tysk filosof, der revolutionerede den moderne filosofi med sin fænomenologi. Efter at have studeret matematik opdagede han filosofien hos Franz Brentano, hvis indsigter om bevidsthedens rettethed blev grundstenen i Husserls eget forfatterskab.

Han er kendt som en uhyre indflydelsesrig tænker og en kompleks forfatter, der livet igennem genovervejede sit standpunkt, og som ”tænkte direkte ned på siden”. Husserl var Martin Heideggers lærermester, og har som grundlægger af fænomenologien spillet en sjældent afgørende rolle i den moderne filosofis udvikling.


Om bogserien AFTRYK
Visse idéer sætter aftryk og væver sig ind i det store kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder for filosofi og videnskab, tænkning og kultur. De rummer noget, der ikke er tænkt før, som sætter nye dagsordner, omvender eller overskrider.

Serien AFTRYK har sat sig for at udgive denne slags tekster, nu i danske oversættelser ledsaget af oplysende introduktioner. De er korte og vedkommende filosofiske skrifter, der har haft en væsentlig virkningshistorie.

Øvrige titler i serien AFTRYK:


Fakta om Fænomenologi

Fænomenologi
Af Edmund Husserl
Oversat af Peer F. Bundgaard
104 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-48-0
Pris: 180 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-49-7
Pris: ca. 126 kr.
Udkommer 29.10.2019

Menu