Hvad er kritik?

Stort set alt, Foucault gør, gør han gennem en særlig form for kritisk filosofisk historieskrivning. Det gælder, når han skriver galskabens historie, den kliniske praksis’ historie, fængslets historie, humanvidenskabernes historie, styresystemernes historie og seksualitetens historie. Og det gælder, når han skriver kritikkens historie. Hos Foucault er kritikkens rolle uløseligt forbundet med friheden som problem og med ideen om at kunne skrive og tænke sig hen til horisonten af en mulig, endnu ikke realiseret radikal anden væren og viden. Foucaults foredrag “Hvad er kritik?” blev afholdt 27. maj 1978 for Det Franske Filosofiselskab. Foredraget samler på én gang op på den udforskning af forholdet mellem viden og magt, han har bedrevet i de hidtidige værker, og peger frem mod spørgsmålet om et etisk gentænkt selv.

Louise Fabian har skrevet introduktion til Foucault og tekstens idemæssige aftryk. Introduktionen udfolder Foucaults kritikbegreb på tværs af hans øvrige forfatterskab og udforsker Foucaults genealogiske metode og kritiske gentænkning af begreberne “magt”, “seksualitet”, “galskab”, “frihed” og “kritik”. Fabian belyser Foucaults livtag med Immanuel Kant og Friedrich Nietzsche, og spørger til hvordan vi kan gentænke Foucaults kritikbegreb i dag.


Køb Hvad er kritik? af Michel Foucault

Pris 180 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren

Michel Foucault (1926-1984) er en af de mest læste og indflydelsesrige moderne franske tænkere og er uundgåelig, når det gælder spørgsmål om forholdet mellem viden, magt og historie og mellem styresystemernes historie og selvstyring. I 1975 blev han medlem af det prestigefyldte franske filosofiske selskab, med titel af professor i ‘tankesystemernes historie’. Til hans mest kendte værker hører Galskabens historie, 2003 [1961], Ordene og tingene, 2006 [1966] og Overvågning og straf, 2002 [1975] samt det uafsluttede firebindsværk om seksualitetens historie.

Foucault var aktiv til demonstrationer og lavede socialaktivistisk arbejde; han organiserede de indsatte i fængslerne, han protesterede mod Francoregimet, han engagerede sig i den polske bevægelse Solidaritet. Kritikken af de sociale institutioner er en central del af Foucaults virke, og med foredraget Qu’est-ce que la critique? fra 1978 redefinerede han sit filosofiske projekt.


Om bogserien AFTRYK

Visse idéer sætter aftryk og væver sig ind i det store kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder for filosofi og videnskab, tænkning og kultur. De rummer noget, der ikke er tænkt før, som sætter nye dagsordner, omvender eller overskrider.

Serien AFTRYK har sat sig for at udgive denne slags tekster, nu i danske oversættelser ledsaget af oplysende introduktioner. De er korte og vedkommende filosofiske skrifter, der har haft en væsentlig virkningshistorie.

Øvrige titler i AFTRYK:

Georges Bataille: Den forbandede del (et uddrag) og Himmelske legemer
Henri Bergson: Intuition
Harry Frankfurt: Viljens frihed og personbegrebet
Donna Haraway: Et cyborgmanifest
Donna Haraway: Situeret viden
G.W.F. Hegel: Dialektik
Martin Heidegger: Hvorfor digtere?
Edmund Husserl: Fænomenologi
Thomas Nagel: Hvordan er det at være en flagermus?
John Rawls: To opfattelser af regler
Michel Serres: Krisetider

Fakta om bogen

Hvad er kritik?
Af Michel Foucault
Oversat af Peer Bundgård
108 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-88-6
Pris: 180 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-89-3
Pris: ca. 126 kr.
Udkommer 01.11.2023

Menu