Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi bogens forsideEmotionsfokuseret terapi er en introduktion til teorien, historien, forskningen og praksis af den emotionscentrerede humanistiske tilgang til psykoterapi.

Emotionsfokuseret terapi er en hel teori om den menneskelige funktionsmåde, baseret på emotionernes adaptive rolle og på ideen om, at vedvarende forandring fordrer emotionel udvikling. Terapien lægger vægt på bevidsthed, accept, forståelse og forandring af emotioner og foreslår, at emotioner har et tilpasningspotentiale, der kan aktiveres og derved hjælpe klienters forandring.

Emotionsfokuserede terapeuter hjælper klienter med at opleve deres emotioner i terapiens trygge rammer, så de snarere end at undgå eller kontrollere deres følelser kan lære at anvende dem som rettesnor for, hvad der er vigtigt eller nødvendigt i deres tilværelse.

Leslie S. Greenberg gennemgår terapiens proces, de primære forandringsmekanismer, empirien for metodens effektivitet og de nyeste udviklinger af EFT.

Målgruppe

Ved at kombinerer forhistorie, teori og udfoldede casehistorier, kan denne grundbog fungere som oplagt materiale for såvel studerende som praktiserende psykologer.

Uddrag fra bogen:

”Den grundlæggende ide i EFT er, at selvom emotioner basalt set er adaptive, kan de alligevel blive problematiske af forskellige årsager som fortidige traumer, manglende kompetencer (f.eks. at man aldrig har lært at udtrykke emotioner verbalt eller metaforisk i bevidstheden, eller at man har fået at vide, at man skulle ignorere eller fornægte dem), eller undgåelse af emotioner (af frygt for deres påvirkning af en selv eller andre). Når mennesker undgår emotioner, frarøves de dele af deres emotionelle intelligens, da emotioner informerer dem om, hvad der er vigtigt for dem i en given situation, og også vejleder dem til de handlinger, som er nødvendige, hvis de skal skaffe sig det, de har brug for eller ønsker. Når man ved, at man er vred eller trist, informerer det en om, at ens behov ikke er blevet mødt. Derfor er opmærksomheden på, hvad man føler, det første trin, når man skal afklare, hvad problemer skyldes. Dernæst kan man finde ud af, hvilke handlinger der er mest passende i konkrete situationer. Over tid vil opmærksomhed på emotioner og evnen til at tage ejerskab, regulere, anvende og transformere dem give mennesker en følelse af mestring, og det vil hjælpe dem til at fungere mere effektivt i livet. Et særligt karaktertræk ved EFT er, at man er nødt til at mærke en følelse for at kunne forandre den.
I EFT-terapien hjælpes klienter til bedre at kunne identificere, opleve, acceptere, regulere, udforske, give narrativ betydning til, transformere, anvende og være fleksible i kontrollen af deres emotioner.”


Køb Emotionsfokuseret terapi

Pris 350 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren

Leslie S. Greenberg

Lesley S. Greenberg, ph.d., er forsker og professor emeritus i psykologi ved York University i Toronto, Ontario, Canada. Han er forfatter til en række skelsættende udgivelser om emotionsfokuserede tilgange til terapi med enkeltindivider eller par: Emotion in Psychotherapy (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (1988) og Facilitating Emotional Change (1993) samt de nyere Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power (2008); Emotion-Focused Therapy: Theory and Practice (2010); Working With Narrative in Emotion-Focused Therapy: Changing Stories, Healing Lives (2011) og Therapeutic Presence (2012).

Dr. Greenberg har modtaget en pris fra International Society of Psychoterapy Research for sin omfattende forskningskarriere, og Carl Rogers Prisen samt det amerikanske psykologforbunds (APA) pris for sine professionelle bidrag til anvendt forskning. Han har også modtaget det canadiske psykologforbunds pris for sine særlige bidrag til psykologien som profession. Han har privat praksis med individuelle klienter og par, og han træner terapeuter verden over i emotionsfokuserede tilgange.


Fakta om bogen

Emotionsfokuseret terapi. Metodens oprindelse, teoretiske fundament og udvikling
Af Leslie S. Greenberg
192 sider
Oversat fra amerikansk af Steen Rassing
Trykt bog: isbn 987-87-93535-66-4
Pris: 350 kr.
E-bog: isbn 987-87-93535-67-1
Pris: 245 kr.
Udkommer 31.10.2022

Menu